uitgeverij

Ondersteuning wijkkranten

TIEN Plus is dé uitgever van 9 Dordtse wijkkranten. De inhoud van de krant en de krant zelf wordt ingevuld en opgemaakt door vrijwilligers. TIEN Plus valt onder Buurtwerk Dordrecht, die door het verkrijgen van subsidie, activiteiten voor jong en oud mogelijk maakt in Dordrecht.

An’der Ontwerp heeft een opdracht van 2 jaar vervuld bij TIEN Plus en ondersteuning geboden op het gebied van verspreiding van de (9) kranten, het bijhouden van de planning, begrotingen, opleidingstrajecten en sociaal werk.

Tijdens deze opdracht heeft An’der Ontwerp een nieuwe huisstijl en website voor TIEN Plus ontwikkeld¬†en diverse grafische uitingen gemaakt voor Buurtwerk Dordrecht.