Communicatieadvies

TIEN Plus

Wie is TIEN Plus

TIEN Plus is een uitgeverij van 9 Dordtse wijkkranten. De inhoud van de krant en de krant zelf wordt ingevuld en opgemaakt door vrijwilligers, waarvan sommige met een beperking. TIEN Plus valt onder Buurtwerk Dordrecht, die door het verkrijgen van subsidie van de Gemeente Dordrecht, activiteiten mogelijk maakt in Dordrecht.

  Opdracht

  An’der Ontwerp heeft een opdracht van 2 jaar vervuld bij TIEN Plus en ondersteuning geboden rondom de opmaak en verspreiding van de 9 wijkkranten, het bijhouden van de planning, begrotingen, opleidingstrajecten en sociaal werk.

  Linkjes

  Taken

  • planning bijhouden (deadlines en publicaties) van de wijkkranten;
  • aanwezig zijn bij redactieoverleggen;
  • opmakers van de krant grafische ondersteuning bieden (aan huis);
  • opmaakcursusses geven;
  • kansen zien voor de uitblinkende vrijwilligers en ze koppelen aan de juiste personen;
  • contact onderhouden met adverteerders en de drukker;
  • planningen en begrotingen maken;
  • de huisstijl van TIEN Plus een opfrisbeurt geven;
  • een nieuwe website voor TIEN Plus ontwikkelen;
  • er gewoon zijn, voor de mensen die het nodig hebben.